חופשת חנוכה תחל ביום שלישי כו' כסליו. חוזרים ללימודים ביום שלישי ג' טבת