דבר המנהלת

בית הספר לביא בשנת העשור ואנו חשים גאוה.

גדילה מתמדת, התפתחות מואצת, ערכים, חדשנות ועוצמה.
 
בית הספר מכוון כל תלמיד ותלמיד יכולותיו וכישוריו למצות.

מתוך מיצוי ומצוינות, אהבת העם והמדינה, ושמחה בקיום המצוות.

בית הספר חרט על דגלו, להכשיר תלמידיו לאתגרי המחר.
בתרבות של למידה אישית וקבוצתית לצלוח כל אתגר.
 
אנו מטפחים תלמיד פועל ויוצר, בסביבה דינמית ועשירה,
ולמידה המזמנת שיח, שיתוף וחשיבה מחוץ לקופסה.
 
אנו שואפים לקדם כל תלמיד בציר התפתחות אישי.
המביא בעמקות את ביטוי סגולותיו, ואת מסלולו הייחודי.
 
תפקידים, חוגים, וועדות, חונכויות – כולם מכווני מטרה.
כי מיומנויות המאה ה21 אצלנו אינם רק סיסמא…
 
צוות המורים מגובש ואיתן להגביה מעוף ללא שאת 
לשם כך קהילה הוא מייצר, קהילה הלומדת לתת.
 
להאמין, ליצור, לחוות משמעות, להשקיע ולא לוותר. 
לראות, לחוש, להתנסות, לגבש, לשמח ותקווה לייצר.
 
נאחל לכולנו – תלמידים מורים והורים,
עשיה מהותית בכל התחומים.
 
שנזכה כאן יחדיו לפתח עולם בו אהבה, אמת ואמונה.
עולם המצמיח את ערכי הנצח של ארץ ועם ותורה.
 
בברכה חמה 
שלכם ובשבילכם,
מינה ווינט מנהלת בית הספר.